Κύπρος +357 96 88 55 54
 • Το καλάθι σου είναι άδειο!

Όροι συναλλαγών

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

στο δικτυακό μας κατάστημα

 

Ασφάλεια - Προστασία δικαιωμάτων καταναλωτή

Το Shopitnow.com.cy είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, ιδιοκτησίας της εταιρείας INCONCEPT (CYPRUS) Ltd που εδρεύει στην Πάφο της Κυπριακής Δημοκρατίας, οδός Πετριδίων 53, 8250, Έμπα, Πάφος, με αριθμό Καταχώρησης ΗΕ 346506, VAT 10346506M,TIC 12346506 O.

Το παρόν έγγραφο καθορίζει τους όρους συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Συνδέεται άρρηκτα με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Iδιωτικότητας και την Πολιτική Cookies, οι οποίοι παρατίθενται σε άλλα σημεία του δικτυακού μας τόπου και τους οποίους θα πρέπει να μελετήσετε.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους Όρους. Περιέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Mε την παραγγελία των προϊόντων αποδέχεστε ως "πελάτης" αυτούς τους Όρους Συναλλαγής. Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι.

Προοίμιο

 1. Η INCONCEPT Ltd, ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του ηλεκτρονικού εμπορικού καταστήματος www.shopitnow.com.cy, παρέχει υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας τόσο σε «αποδέκτες» που τη χρησιμοποιούν για να αναζητήσουν πληροφορίες και να έχουν πρόσβαση σε αυτές όσο και σε «καταναλωτές» που παραγγέλλουν τα προσφερόμενα προς πώληση προϊόντα.
 2. Ως ηλεκτρονικό κατάστημα που πραγματοποιεί πωλήσεις εξ αποστάσεως σεβόμαστε και εφαρμόζουμε το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμο133 (Ι) 2013, τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους Κανονισμούς της ΕΕ.
 3. Συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες του κοινοτικού και κυπριακού δικαίου, τα πρότυπα που έχουν θεσπισθεί για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων, τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της ασφάλειας προϊόντος, τους κώδικες ορθής πρακτικής και δεοντολογίας που ισχύουν σε ένα συγκεκριμένο τομέα και τις υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές για την ασφάλεια, την οποία δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές.
 4. Σας παρέχουμε τις κατάλληλες πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα με τις οποίες μπορείτε να αξιολογήσετε τους εγγενείς κινδύνους που παρουσιάζει το προϊόν κατά τη διάρκεια της συνήθους ή ευλόγως προβλέψιμης χρήσης του, εφόσον οι κίνδυνοι αυτοί δεν γίνονται αμέσως αντιληπτοί χωρίς κατάλληλη προειδοποίηση,
 5. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ώστε να σας ενημερώνουμε για τους κινδύνους που ενδεχομένως παρουσιάζουν ορισμένα προϊόντα και, εάν είναι αναγκαίο για την πρόληψη των κινδύνων, προβαίνουμε στις ενδεικνυόμενες ενέργειες, όπως στην επαρκή και αποτελεσματική προειδοποίηση, στην απόσυρση ή ανάκληση από την αγορά. Συμβάλλουμε  στην τήρηση των απαιτήσεων για τη διάθεση ασφαλών προϊόντων, καταβάλλοντας κάθε επιμέλεια, ιδίως παραλείποντας να προμηθεύουμε προϊόντα, για τα οποία γνωρίζουμε από τις πληροφορίες που διαθέτουμε και την επαγγελματική  μας πείρα, ότι δεν ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές.
 6. Συμμετέχουμε ενεργά στη διαδικασία παρακολούθησης της ασφάλειας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά και συνεργαζόμαστε, για τον σκοπό αυτό, με τους παραγωγούς και τις αρμόδιες αρχές, διαβιβάζοντας ιδίως πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους των προϊόντων και παρέχοντας τα αναγκαία έγγραφα για τον εντοπισμό της προέλευσης αυτών και όταν κρίνεται απαραίτητο ενημερώνουμε προς τούτο τις αρμόδιες αρχές.
 7. Δεν διαθέτουμε στην αγορά προϊόντα τα οποία, ως εκ του προορισμού, της χρήσης ή των συνθηκών διάθεσης ενέχουν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Προβάλλουμε τα προϊόντα που απευθύνονται σε ανήλικους με τρόπο ώστε να μη στρεβλώνεται άμεσα ή έμμεσα η εικόνα της παιδικής ηλικίας αλλοιώνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και να μην ενισχύεται το αίσθημα του καταναλωτισμού με την προβολή της ευδαιμονίας ως αποκλειστικά συνδεόμενης με την απόκτηση των συγκεκριμένων προϊόντων.
 8. Με την υποβολή παραγγελίας μέσω του δικτυακού μας τόπου, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.
 9. Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της Πολιτικής Ιδιωτικότητας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με την χρήση του παρόντος δικτυακού μας τόπου παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.

 

Πληροφορίες - Προϊόντα - Τιμές

 1. Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό μας τόπο δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς. Δεσμευόμαστε ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σχετικά με τα προϊόντα, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών.
 2. Η εταιρεία μας προσπαθεί να έχει συνεχώς ενημερωμένη τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της αλλά ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα εμπορευμάτων των προμηθευτών της. Δεσμεύεται όμως για την έγκαιρη ενημέρωση σας για τη μη διαθεσιμότητά τους. Σας ενημερώνουμε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις. Σημειωτέον ότι η διαθεσιμότητα των προϊόντων μεταβάλλεται όμως συνεχώς λόγω των παραγγελιών που τοποθετούνται. Υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται έναντι των πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από τον παρόντα δικτυακό μας τόπο οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Διατηρούμε να το πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.
 3. Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπό μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στον ιστότοπό μας είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει.
 4. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι τελικές (συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ). αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, ανάλογα με το ύψος της παραγγελίας σας τα οποία προστίθενται στη συνολική τιμή.
 5. Το Shopitnow.com.cy διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, εσείς καταβάλλετε πάντοτε, κατά τον χρόνο παραλαβής του εμπορεύματος, το τίμημα το οποίο είχε συμφωνηθεί κατά τον χρόνο οριστικοποίησης της παραγγελίας σας. Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή.
 6. Πριν δεσμευθείτε, σας παρέχουμε στο συγκεκριμένο σημείο του ιστοτόπου μας όπου είναι καταχωρημένο προς πώληση το προϊόν που ενδιαφέρεσθε, πληροφορίες με ευκρινή και κατανοητό τρόπο για τα κύρια χαρακτηριστικά του, την ταυτότητα του παραγωγού, τα τεχνικά και ειδικά χαρακτηριστικά του, τη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, ή αν, λόγω της φύσεως των αγαθών, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να υπολογιστεί, καθώς και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις.
 7. Σας παρέχουμε πληροφορίες για τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας αναλαμβάνουμε να σας παραδώσουμε  το προϊόν που μας παραγγείλατε.
 8. Στις περιπτώσεις προσφορών προϊόντων  σε ειδικές τιμές, καθορίζεται η περίοδος που ισχύει η προσφορά και η χρονική τους διάρκεια. Επίσης, οι διάφορες προσφορές προϊόντων ή εμπορευμάτων που εμφανίζονται στο Shopitnow.com.cy ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Πώς θα δώσετε την παραγγελία σας

 1. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο Shopitnow.com.cy απαιτείται η δήλωση προσωπικών δεδομένων του χρήστη ως επισκέπτη, με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων: Όνομα, Επώνυμο, E-mail ,Τηλέφωνο,  Διεύθυνση, Παραστατικό. Στην ίδια σελίδα που μας παρέχετε τα ως άνω στοιχεία σας, για την εκτέλεση της παραγγελίας σας, σας ενημερώνουμε αν δικαιούστε δωρεάν μεταφορικά και σας καλούμε να επιλέξετε τον τρόπο αποστολής. Εν συνεχεία σας ενημερώνουμε για την τιμή του προϊόντος, προ και μετά ΦΠΑ και σας καλούμε να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής. Σε ιδιαίτερη φόρμα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να προσθέσετε και σχόλια για την παραγγελία σας. Κατόπιν σας καλούμε να σημειώσετε το τετραγωνίδιο με το οποίο δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους παρόντες όρους συναλλαγών και να πατήσετε για επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, ώστε να λάβετε αυτόματο e-mail σύνοψης της παραγγελίας σας. Άλλως σας ζητούμε να  επικοινωνήστε μαζί μας στο  +357 96885554 για επιβεβαίωση
 2.  Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις προσφορές μας και για το σύνολο των αγορών σας, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ως χρήστης και να αποκτήσετε δικό σας λογαριασμό με το δικό σας μοναδικό κωδικό. Στην περίπτωση αυτή πέραν των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων, σας ζητούμε επιπροσθέτως και την ημερομηνία γέννησής σας και όλως προαιρετικά  να επιλέξετε αν επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς  τα ενημερωτικά μας δελτία. Σας καλούμε να δηλώσετε ότι τα δεδομένα σας που εσείς μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή και ότι αποδέχεστε πως το Shopitnow.com.cy, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία, έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή σας ως χρήστη και να αρνηθεί την πώληση προϊόντων. Με τη δημιουργία του λογαριασμού, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ψωνίζετε ταχύτερα, να ενημερώνεστε για την κατάσταση της τρέχουσας παραγγελίας σας και να παρακολουθείτε τις παλαιότερες παραγγελίες σας. Χρειάζεται  να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό και πρέπει να λάβετε επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένους τρίτους να αποκτήσουν γνώση και να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό πρόσβασης ή/και τον Λογαριασμό σας. Αν διαπιστώσουμε ή έχουμε λόγο να υποπτευθούμε ότι μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι χρησιμοποιούν ή είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το Λογαριασμό σας διατηρούμε το δικαίωμα άμεσου αποκλεισμού του εν λόγω Λογαριασμού και να ανακτήσουμε τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστούμε ως αποτέλεσμα αυτού από τον Χρήστη, χωρίς η Εταιρεία μας να καθίσταται υπόλογη για τυχόν ζημιές που υπέστη ο Χρήστης.
 3. Η σύμβαση πώλησης είναι δεσμευτική μόνον αφού το Shopitnow.com.cy σας ειδοποιήσει ότι δέχτηκε την παραγγελία. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτό δεν σημαίνει πως η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή, καθώς αυτό αποτελεί μια πρόταση από εσάς προς εμάς για την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων. Η επιβεβαίωση εισόδου της παραγγελίας δεν συνεπάγεται αυτόματα και αποδοχή της.
 4. Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής παραγγελίας, σας ενημερώνουμε για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος που πρόκειται να αγοράσετε, κατά πόσον ισχύουν περιορισμοί στην παράδοση του και ποια μέσα πληρωμής είναι δεκτά.
 5. Υποβάλλοντας την παραγγελία σας, αναγνωρίζετε ρητώς την υποχρέωση πληρωμής στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Λαμβάνετε δε αμέσως στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε παράσχει, την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας με τη σύνοψη της, χωρίς περιττή καθυστέρηση.
 6. Έχετε στη διάθεσή σας κατάλληλα, αποτελεσματικά και προσιτά μέσα που σας επιτρέπουν να επισημάνετε και να διορθώστε τα λάθη σας κατά τον ηλεκτρονικό χειρισμό πριν από την ανάθεση σε εμάς της παραγγελίας σας.
 7. Υποβάλλοντας την παραγγελία σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αναλαμβάνετε την υποχρέωση:

α) να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.

β) να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο (βλ. την Πολιτική Ιδιωτικότητας που εφαρμόζουμε). Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας.

 

Πώς θα πληρώσετε την παραγγελία σας

 1.  Από την στιγμή που έχετε επιλέξει όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, αυτά θα έχουν προστεθεί στο καλάθι αγορών σας και το επόμενο βήμα είναι να προωθήσετε την παραγγελία και να πληρώσετε. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της διαδικασίας αγοράς, συμπληρώνοντας ή επαληθεύοντας τις πληροφορίες που σας ζητούνται σε κάθε βήμα. Περαιτέρω, κατά τη διαδικασία αγοράς, πριν την πληρωμή, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Σας παρέχεται λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας αγοράς στον Οδηγό Αγορών. Επίσης, αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, το αρχείο με όλες σας τις παραγγελίες είναι διαθέσιμο στο πεδίο “Ο Λογαριασμός μου”.
 2. Ο δικτυακός μας τόπος σας επιτρέπει επίσης τις αγορές μέσω της λειτουργίας “αγορά ως επισκέπτης”. Αυτός ο τρόπος αγοράς απαιτεί μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς, θα σας δοθεί η δυνατότητα να εγγραφείτε ως μέλος ή να συνεχίσετε ως μη εγγεγραμμένο μέλος.
 3. Όταν εκδηλώνετε πρόθεση αγοράς, σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής τρόπου πληρωμής κατά την παραγγελία σας είτε με τραπεζική κατάθεση (χωρίς χρέωση), είτε με αντικαταβολή, χρέωση 1,50€ (μόνο για αγορές κάτω των 70€), είτε με PayPal (χρέωση 2,5% - PayPal fee) είτε με πληρωμή στο κατάστημα μας (χωρίς χρέωση). Αναλυτικά για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ.
 4. Εάν η πληρωμή γίνεται μέσω PayPal, το ποσό θα χρεωθεί με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

 

Μεριμνούμε για την ασφάλεια των συναλλαγών σας

 1.  Λαμβάνουμε τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που μας παρέχετε όταν δημιουργείτε λογαριασμό χρήστη ή ως επισκέπτης για να προβείτε στην παραγγελία των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν. Ανάλογα με την περίπτωση, ακολουθούμε "βήματα" ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της τεχνολογίας SSL, ώστε τα back-end συστήματά μας να αποθηκεύουν τα στοιχεία του λογαριασμού κάθε πελάτη μας ώστε να προστατεύεται η μετάδοση δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι δεν μπορούν να προσεγγιστούν, τροποποιηθούν ή να διαγραφούν αυτές οι διαβιβάσεις δεδομένων, λόγω του τείχους προστασίας ή άλλες αστοχίες του λογισμικού ασφαλείας.
 2. Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, παρακαλούμε στείλτε email στην ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στο info@shopitnow.com.cy.

 

Πότε θα παραλάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω όρου 2.2 σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της αποστολής της παραγγελίας σας εντός του ορισθέντος χρόνου παράδοσης ή, εάν δεν έχει οριστεί ημερομηνία παράδοσης, εντός του υπολογιζόμενου χρονικού διαστήματος που εμφαίνεται όταν διαλέγετε μέθοδο πληρωμής, και σε κάθε πάντως περίπτωση εντός το αργότερο 30 ημερών από την ημερομηνία της επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Παρόλα αυτά, καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις όπως προσαρμογή των προϊόντων στις απαιτήσεις του πελάτη, ανάλογα με την περιοχή παράδοσης ή σε απρόβλεπτες περιστάσεις.
 2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στην ημερομηνία παράδοσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας προσφέρουμε την επιλογή είτε να συνεχίσετε την αγορά ορίζοντας από την πλευρά μας νέα ημερομηνία παράδοσης, είτε να ακυρώσετε την παραγγελία με πλήρη επιστροφή χρημάτων. Σημειώστε, ωστόσο, ότι δεν πραγματοποιούμε παραδόσεις Σάββατα και Κυριακές.
 3. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, η "παράδοση" θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, το οποίο θα αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.
 4. Εάν καταστεί αδύνατο για εμάς να σας παραδώσουμε την παραγγελία σας, θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα ασφαλές μέρος για να αφήσουμε το δέμα σας. Θα αφήσουμε επίσης ένα σημείωμα που θα εξηγεί πού βρίσκεται η παραγγελία σας και τι θα πρέπει να κάνετε για να την παραλάβετε. Εάν δεν βρίσκεστε στο σημείο παράδοσης στη συμφωνημένη ώρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε ξανά μαζί μας για να οργανώσουμε εκ νέου την παράδοση σε κάποια άλλη ημέρα.
 5. Εάν, μετά την πάροδο 15 ημερών από την στιγμή που η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη προς παράδοση, η εν λόγω παραγγελία δεν έχει ακόμη παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά μας, θα θεωρήσουμε ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε τη Σύμβαση και η Σύμβαση θα θεωρείται λήξασα. Σαν αποτέλεσμα της λήξης της Σύμβασης, θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης που προκύπτουν στην περίπτωση που έχετε τυχόν επιλέξει άλλη μέθοδο παράδοσης από την βασική και λιγότερο ακριβή μέθοδο που σας προσφέρουμε εμείς) όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση έχει λήξει.
 6. Παρακαλούμε σημειώστε ωστόσο ότι τα μεταφορικά που προέκυψαν εξ αφορμής λήξης της Σύμβασης μπορεί να έχουν ψηλότερο κόστος, με το οποίο δικαιούμαστε να σας επιβαρύνουμε.
 7. Μπορείτε να επιλέξετε την παραλαβή των προϊόντων είτε με Δωρεάν Αποστολή για αγορές άνω 60€, είτε με αποστολή με εταιρία Courier. Αναλυτικά για τους τρόπους αποστολής δείτε εδώ.
 8. Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων.
 9. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια σας είτε με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά μας όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοση τους αν αυτή πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την είσπραξη.                              

Πολιτική Επιστροφών

 1. Νόμιμο Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. (εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου πρόκειται για κάποιο από τα προϊόντα του όρου 7.3 κατωτέρω, όπου το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται) . Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας σε περίπτωση σύμβασης πώλησης που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας  ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο σας, τη γεωγραφική διεύθυνσή σας και, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας σας (φαξ)και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας www.shopitnow.com.cy να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα της Δήλωσης υπαναχώρησης (θα την βρείτε εδώ) και να την αποστείλετε στη διεύθυνση info@shopitnow.com.cy . Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
 2. Συνέπειες της υπαναχώρησης: Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Εσείς θα φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Η επιστροφή των χρημάτων της παραγγελίας στην περίπτωση αυτή θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα για την επιστροφή αυτήν. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

      3. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση: Από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εξαιρούνται:

          •  προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αποτριχωτικές μηχανές, ξυριστικές - κοπτικές - κουρευτικές μηχανές, βούρτσες, οδοντόβουρτσες και θερμόμετρα κ.α.).

        •  πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.

Το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε. Κανένα ποσό δεν θα σας επιστραφεί εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Επομένως, πρέπει να φροντίσετε για τη δέουσα επιμέλεια των προϊόντων όσο είναι στην κατοχή σας. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα προϊόντα χρησιμοποιώντας ή συμπεριλαμβάνοντας την αρχική τους συσκευασία, τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιστρέψτε τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοση του. Όταν παραλάβετε την παραγγελία, θα βρείτε μια περίληψη του πως μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

    4. Τρόποι επιστροφής: Κατόπιν της υπαναχώρησης, τα αντίστοιχα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν ως ακολούθως:

Πριν την επιστροφή του προϊόντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +357 96885554 ή στο . Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται στα ακόλουθα στοιχεία: Προς: «Shopitnow.com.cy, Πετριδίων 53, 8250, Έμπα, Πάφος, +357 96885554»

Επιπλέον, για τις επιστροφές είναι απαραίτητη η απόδειξη λιανικής. Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου πρέπει η επιστροφή να γίνεται με δελτίο αποστολής.

Η επιστροφή των χρημάτων σας γίνεται σε διάστημα 14 ημερών -το αργότερο- από την επιστροφή και παραλαβή από εμάς των προϊόντων.

    5. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει κατά την παραγγελία σας, θα  γίνει αντίστοιχα και η επιστροφή χρημάτων:

- Για Αντικαταβολή ή Κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να μας δώσετε το IBAN ενός τραπεζικού λογαριασμού, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου καθώς και την τράπεζα την οποία αφορά.

- Για PayPal θα γίνεται επιστροφή μέσω PayPal.

Ο πελάτης θα βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής

    6. Διαδικασία και τρόποι επιστροφής προϊόντων:

Αποστολή προϊόντος: Μπορείτε να μας αποστείλετε το προϊόν ακολουθώντας την εξής διαδικασία: Αρχικά συσκευάζετε τα προϊόντα στο κουτί στο οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας. Μέσα στη συσκευασία τοποθετείτε συμπληρωμένο το έντυπο υπόδειγμα (PDF) υπαναχώρησης –σε περίπτωση που αυτός είναι ο λόγος για την επιστροφή του προϊόντος– και, τέλος, αποστέλλετε το δέμα. Για περαιτέρω απορίες και καθοδήγηση σχετικά με την αποστολή του προϊόντος μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλ. +357 96885554.

    7. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών από τον καταναλωτή, το Shopitnow.com.cy, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή επιστροφής προϊόντος, λόγω κατάχρησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή αντικατάστασης των προϊόντων μας. Εφόσον δεν τηρηθεί η νόμιμη ως άνω διαδικασία ή δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, τότε αυτό θα επιστρέφεται στον καταναλωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται με τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.

    8. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης: Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως θα πρέπει να μας επιστρέψετε τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης σε εσάς βαρύνουν εμάς αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

    9. Το Shopitnow.com.cy διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει νομίμως την πολιτική επιστροφών του, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στον ιστότοπό του.

Η ευθύνη μας κατά την πώληση

 1. Σας παραδίδουμε τα προϊόντα που παραγγέλλετε με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων μας, όπως τα προϊόντα τεχνολογίας σας παρέχουμε εμπορική εγγύηση καλής λειτουργίας που συνίσταται είτε στην επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, είτε αναλόγως στην αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα με οποιονδήποτε τρόπο του καταναλωτικού αγαθού, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση σας, αν αυτό δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη δήλωση εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση. Όταν για διαρκή καταναλωτικά αγαθά με εκτιμώμενη πιθανή διάρκεια ζωής άνω των δύο (2) ετών δεν παρέχεται εμπορική εγγύηση, σας το γνωστοποιούμε με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο εγγράφως ή πάνω σε σταθερό μέσο πριν από την πώληση και ταυτόχρονα γνωστοποιούμε με τον ίδιο τρόπο ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα δικαιώματα του καταναλωτή από τη διετή νόμιμη εγγύηση.
 2. Σε περίπτωση αντικατάστασης του αγαθού ή ανταλλακτικού του, η εμπορική εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη τη διάρκεια της ως προς το νέο αγαθό ή ανταλλακτικό, εκτός αν σε αυτή ορίζεται διαφορετικά. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος της εμπορικής εγγύησης, η οποία παρέχει επισκευή καταναλωτικού αγαθού, το αγαθό εμφανίσει κάποιο ελάττωμα και ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής του υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, δικαιούστε να ζητήσετε την προσωρινή αντικατάστασή του για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.
 3. Σας παρέχουμε σαφείς και πλήρεις οδηγίες για τη χρήση, τη διατήρηση, τη συντήρηση και την πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος που αγοράσατε κατά τη χρήση και τη διατήρησή του. Εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι απλά στην κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρησή τους, εφόσον για τα προϊόντα αυτά δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή οδηγίες σε οποιαδήποτε γλώσσα.
 4. Σας εξασφαλίζουμε τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και την ευχερή προμήθεια ανταλλακτικών και άλλων αγαθών που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παράδοση του αγαθού.
 5. Ευθυνόμαστε κατά νόμο για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος. Ελαττωματικό, είναι το προϊόν το οποίο δεν παρέχει την προβλεπόμενη απόδοση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ή και την ευλόγως αναμενόμενη ασφάλεια εν όψει όλων των ειδικών συνθηκών και, ιδίως, της εξωτερικής εμφάνισής του, της αναμενόμενης χρησιμοποίησής του και του χρόνου κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία. Δεν είναι ελαττωματικό ένα προϊόν για μόνο το λόγο ότι μεταγενέστερα τέθηκε σε κυκλοφορία άλλο τελειότερο.
 6. Δεν ευθυνόμαστε αν το ελάττωμα δεν υπήρχε όταν το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία, αν οφείλεται στο γεγονός ότι το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου, αν όταν το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία, το επίπεδο επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων δεν επέτρεπε τη διαπίστωση του ελαττώματος.
 7. Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το προϊόν που παραγγείλατε δεν συμμορφώνεται, κατά τη στιγμή της παράδοσής του, με τους όρους της Σύμβασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας, περιγράφοντας λεπτομερώς το προϊόν και το ελάττωμά του, ή τηλεφωνώντας μας στο +357 96885554 και θα σας δώσουμε οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.
 8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν  φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που σας παρέχουμε απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση τους σε εσάς. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου ελαττώματος.

Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από εμάς, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή σας.

Αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε από εσάς στο φυσικό μας κατάστημα είτε μέσω courier. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, βαρύνεστε με τα έξοδα της αποστολής προς εμάς και εμείς  με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται και στην συνέχεια επικοινωνούμε μαζί σας για ενημέρωσή σας σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από εμάς άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή σας προς εμάς.<